Wat zijn de mogelijkheden voor u?

Enkele klanten van MIDDELHUIS & DE WIT

Wanneer uw werknemer door privé,- of werk gerelateerde problemen verminderd (dreigt te gaan) functioneren of wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim ten gevolge van deze problemen, dan kan MIDDELHUIS EN DE WIT uitkomst bieden.

 

Wij hanteren korte lijnen, geen wachtlijst en een intake vindt binnen vijf werkdagen na aanmelding plaats.

 

Het voeren van gesprekken en het geven van advies behoort tot onze kerntaken. De samenwerking met u als organisatie start altijd met het in kaart brengen van uw vraag en uw verwachtingen. Wij denken graag met u mee. Waar nodig kunt u, uw medewerker of uw team ondersteund worden waardoor prestaties en arbeid(sverhoudingen) verbeterd of hersteld worden.  Het mes snijdt aan twee kanten: de werknemer wordt ondersteund in zijn probleem waardoor verzuim en disfunctioneren beperkt of voorkomen kunnen worden. De organisatie kan de (financiële) schade hierdoor beperken.

 

MIDDELHUIS & DE WIT werkt met maatwerktraject die in samenspraak met u als organisatie vormgegeven wordt.  Voor meer informatie over welke ondersteuning mogelijk is bel 06 - 5117 5227 of laat u terug bellen.

"Wij zijn de schakel bij het reduceren van verzuim en verhogen van productiviteit van

uw werknemer."

Sterk in ieders belang

Chiara Middelhuis

06 - 309 947 69

Annette de Wit

06 - 511 752 27

Na 8 jaar ervaring in het groepswerk -zowel in de gezondheidszorg als in het onderwijs-  is zij in 2009, na het behalen van het Social Work diploma aan de Hogeschool Zeeland,  gestart  als casemanager schuldhulpverlener.

 

In deze functie werkt zij samen met  cliënten, aan de hand van een integraal maatwerkplan, aan het opheffen van (psychosociale) problemen waardoor financiële zelfredzaamheid weer mogelijk werd.  De opleiding bedrijfsmaatschappelijk werk aan de Hogeschool Utrecht heeft haar enthousiast gemaakt in het bieden van arbeidsgerichte ondersteuning aan werkgevers en hun medewerkers.

 

Doordat de vragen en behoefte van de organisaties verschillen, kan zij iedere keer weer met frisse en nieuwe energie verschillende rollen aannemen. De samenwerking met u als organisatie zal per situatie verschillen; variërend van ‘zachte’ begeleiding tot ‘harde’, strategische ad hoc interventies, altijd met het doel de vitaliteit en productiviteit van uw medewerkers en dus uw organisatie te optimaliseren.

Annette de Wit heeft al een lange staat van dienst in de psychosociale hulpverlening. Diverse functies op uitvoerend niveau als op management niveau en (politiek) bestuurlijke ervaring sieren haar CV. Haar brede deskundigheid maakt dat ze flexibel  inzetbaar is bij uiteenlopende vraagstukken.  Daarbij is het voor haar een uitdaging om steeds weer de balans te vinden tussen de belangen van de werknemer en die van de werkgever.

 

Annette houdt van open en directe communicatie. In gesprekken daagt ze uit door kritische vragen te stellen en inspireert ze de ander om zelf tot antwoorden te komen. Annette vindt het belangrijk de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid te activeren. Dat biedt de meeste kans op succes!

Wie zijn wij?

Goed gedaan is beter dan goed gezegd

Wat doen wij?

Laat je meedrijven met de stroom, want problemen ontstaan alleen als je je verzet

Waar zijn wij gevestigd?

Waar zijn wij gevestigd

 

Honte 2 Dishoek

 

 

Julianastraat 19 Heikant

Naast de gesprekslocaties op de vestigingen hebben wij ook de mogelijkheid om gesprekken in Hulst, Terneuzen of Oostburg plaats te laten vinden.

Wanneer kunt u ons inzetten?

 

MIDDELHUIS & DE WIT kent diverse mogelijkheden. U kunt ons per casus, per uur inzetten of aantrekkelijke kwantumkortingsafspraken maken. Wij zullen samen met u aan de hand van uw wensen en budget afstemmen wat de mogelijkheden voor uw organisatie zijn.

 

Bij aanvang van de samenwerkingen zullen samenwerkingsafspraken gemaakt worden waardoor aanmeldingen snel en concreet uitgevoerd worden. Ook kan daardoor terugkoppeling met de juiste persoon plaatsvinden waardoor het proces gevolgd kan worden

 

MIDDELHUIS & DE WIT is er op gericht om medewerkers, leidinggevenden en management in uw organisatie te ondersteunen, met als doel arbeid verbeteren of weer mogelijk maken en verzuim verkorten of voorkomen. Arbeid gerelateerde of privé-situaties kunnen van invloed zijn op het functioneren in werk. MIDDELHUIS & DE WIT kan zowel ad hoc als preventief ingezet worden. Een doorverwijzing of consultatie kan zinvol zijn als er sprake is van:

  • (re-integratie na) ziekte of verzuim
  • verminderd functioneren
  • psychische of fysieke klachten
  • conflicten
  • ongewenst gedrag
  • hoge werkdruk
  • financiële problemen
  • relatieproblemen / scheiding
  • traumaopvang

 

.... voorkomen is beter dan genezen ... schroom dus niet en neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

De bocht in de weg is niet het einde van de weg,

tenzij je nalaat die bocht te nemen

Wanneer kunt u ons inzetten?

 

Je hebt niet in de hand wat het leven op je pad brengt,

maar wel hoe je daarop reageert

Hoe gaan wij te werk

 

Wij hebben geen wachtlijst  en er zijn korte lijnen.

De samenwerking start altijd met een aanmelding waarbij het in kaart brengen van de (hulp) vraag van uw organisatie het eerste uitgangspunt is daar u onze klant bent. Afhankelijk van de hulpvraag zal een dienst (zie wat doen wij ) ingezet worden.

 

Bij een individueel traject zal een intakegesprek volgen waarna de hulpvraag van uw organisatie, uw werknemer, de visie van MIDDELHUIS & DE WIT en een mogelijk plan van aanpak opgesteld worden. Dit plan van aanpak wordt aan u voorgelegd en met u besproken, waarna gekozen kan worden het plan van aanpak al dan niet uit te voeren.

 

Wij werken aan de hand van het 5-gesprekken model waarbij een oplossingsgerichte aanpak centraal staat.

 

Wanneer wij als vertrouwenspersoon ingezet worden sluiten wij aan bij het bestaande sociale beleid van uw  organisatie. De houding van de vertrouwenspersoon is gericht op belangenbehartiging van degene die een klacht heeft. De vertrouwenspersoon heeft als uitgangspunt het intimiderende gedrag te beëindigen. U zult hierover in een jaarverslag inhoudelijk, maar geanonimiseerd, geïnformeerd worden en dit zal centraal staan in het jaargesprek.

 

Wij maken een persoonlijk dossier aan, waarbij alle werkzaamheden conform het plan van aanpak geregistreerd worden.

Hoe gaan wij te werk?