Korte lijnen

Acute hulp nodig?

Snelle response

Annette de Wit 06 511 752 27

Chiara Middelhuis 06 309 947 69

Oplossingsgericht

Wilt u ook dat uw personeel snel geholpen wordt?

Wanneer uw werknemer door privé,- of werk gerelateerde problemen verminderd (dreigt te gaan) functioneren of wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim ten gevolge van deze problemen, dan kan MIDDELHUIS & DE WIT uitkomst bieden.

Sterk in ieders belang

Gesprekken

Het voeren van gesprekken en het geven van advies behoort tot onze kerntaken. De samenwerking met u als organisatie start altijd met het in kaart brengen van uw vraag en uw verwachtingen. Wij denken graag met u mee.

Herstel

Waar nodig kunt u, uw medewerker of uw team ondersteund worden waardoor prestaties en arbeid(sverhoudingen) verbeterd of hersteld worden.

Schade beperken

Het mes snijdt aan twee kanten: de werknemer wordt ondersteund in zijn probleem waardoor verzuim en disfunctioneren beperkt of voorkomen kunnen worden. De organisatie kan de (financiële) schade hierdoor beperken.

Maatwerk

MIDDELHUIS & DE WIT werkt met een maatwerktraject wat in samenspraak met u als organisatie vormgegeven wordt.

Hoe werkt een aanmelding?

  • U neemt contact met ons op
  • Er volgt een intakegesprek
  • Vervolgtraject bepalen / uitvoeren
  • Rapporteren

En wat geeft u ons een mooi rapportcijfer!

MIDDELHUIS & DE WIT hecht erg veel waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening. Daarom toetsen wij na ieder traject zowel de werkgever als de werknemer. Onderstaand ziet u gemiddelde rapportcijfers over 2020.

0

Werkgevers

0

Werknemers