Wij bieden uitkomst!

Wanneer uw werknemer door privé,- of werk gerelateerde problemen verminderd (dreigt te gaan) functioneren of wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim ten gevolge van deze problemen, dan kan MIDDELHUIS & DE WIT uitkomst bieden.

Gesprekken

Het voeren van gesprekken en het geven van advies behoort tot onze kerntaken.

Samenwerking

De samenwerking met u als organisatie start altijd met het in kaart brengen van uw vraag en uw verwachtingen.

Wij denken graag met u mee!

Gesprekken voeren
Happy

Herstel

Waar nodig kunt u, uw medewerker of uw team ondersteund worden waardoor prestaties en arbeid(sverhoudingen) verbeterd of hersteld worden.

Boos

Schade beperken

Het mes snijdt aan twee kanten: de werknemer wordt ondersteund in zijn probleem waardoor verzuim en disfunctioneren beperkt of voorkomen kunnen worden.

De organisatie kan de (financiële) schade hierdoor beperken.

Synergy

Maatwerk

MIDDELHUIS & DE WIT werkt met een maatwerktraject wat in samenspraak met u als organisatie vormgegeven wordt.

Kwaliteit van onze dienstverlening

MIDDELHUIS & DE WIT hecht erg veel waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening. Daarom toetsen wij na ieder traject zowel de werkgever als de werknemer. Onderstaand ziet u gemiddelde rapportcijfers over 2023.

Kwaliteit