MIDDELHUIS & DE WIT tijdlijn

2014: Het juiste gereedschap voor goede arbozorg

chiara_annette

MIDDELHUIS & DE WIT werkt aan het opsporen en reduceren van spanningsbronnen die werknemers  belemmeren in hun functioneren. Met behulp van onze gereedschapskist kunnen wij een keuze maken uit díe methoden die aansluiten bij de aard van de spanningsbronnen. Is er in uw organisatie iets beschadigd?

Staat uw team op losse schroeven? Of ervaart u scheuren in de fundering? Als deskundige op het gebied van sociaal functioneren, is onze kennis en kunde van waarde voor zowel de werkgever als de werknemer. Wij verstevigen, repareren en bouwen aan een nieuw fundament.

Samen klaren we de klus…………..

2015: Het juiste recept voor goede arbozorg

koksfoto

Bij MIDDELHUIS & DE WIT vindt u de ingrediënten die kunnen bijdragen aan het vergroten van de productiviteit van uw medewerkers of het voorkomen of verkorten van verzuim.

Proef onze passie! Onze recepten zijn maatwerk en worden met veel zorg bereid.

Samen met u  bepalen we de juiste smaak…………….

2016: Samen bepalen we de juiste koers

koersfotofoto_nw

In het leven van alledag moeten we als mens vaak een vaardige stuurman zijn willen we met plezier over de schuimkoppen van het leven scheren.

We hebben geen invloed op hoe de wind waait. De kunst is de zeilen zo te gebruiken dat we komen waar we willen en de touwtjes in handen houden.

MIDDELHUIS & DE WIT helpt organisaties en medewerkers om de koers uit te zetten en te navigeren naar de juiste bestemming. Wij geven richting aan duurzame inzetbaarheid en het optimaal functioneren van organisaties. Samen bepalen we de juiste koers.

2017: Van brandjes blussen tot gedragsverandering

webfoto

Heeft u een medewerker of collega die snel aangebrand is, oververhit kan raken of in vuur en vlam staat? Gaat het als een lopend vuurtje en steekt het de rest van het team aan?

De schade kan enorm zijn en is zelden goed verzekerd. Hoe staat het met de temperatuur van jouw team, medewerker of collega? Wordt het u te heet onder de voeten of heeft u een andere brandende kwestie?

Wij beheersen de kunst van het brandjes blussen en halen voor u de kastanjes uit het vuur. Of heeft u juist uitgebluste medewerkers? Wij motiveren, stimuleren en wakkeren het vlammetje weer aan. Kortom, wij helpen u uit de brand……………

2018: Wij houden uw personeel in de lucht

banner_1.jpg

Is er binnen uw organisatie sprake van turbulentie in een team of vliegen collega’s elkaar naar de keel? Is er sprake van onrust in de lucht en werkt met men op de automatische piloot? Of heeft u een medewerker die moeite heeft om alle ballen in de lucht te houden? Met de juiste verzorging helpen wij een crash te voorkomen.

Vliegensvlug nemen wij uw medewerkers onder onze vleugels en klaren de lucht. Wij hebben een radar voor de atmosfeer in uw organisatie. U kunt vertrouwen op een zachte landing. Kortom, de juiste verzorging, ook in turbulente tijden.

2019: Wie zaait zal oogsten

groep.jpg

Neemt uw medewerker te veel hooi op zijn vork? Loopt uw medewerker niet in het gareel?

Of voelt u spanning al op uw klompen aan en weet u met goed boerenverstand een conflict niet meer op te lossen. MIDDELHUIS & DE WIT verbetert het persoonlijk functioneren van uw medewerker en vergroot de inzetbaarheid.

Wij zijn inmiddels stevig geworteld in de Zeeuwse klei en weten hoe de vork in de steel zit. Kwaliteit en betrouwbaarheid staan centraal. Wij helpen u weer vaste voet aan de grond te krijgen…………………

2020: Samen nieuwe wegen zoeken

banner_tijdlijn_2020.jpg

Soms kunnen we in het leven van alledag de weg kwijt raken of moeten snelheid minderen om te voorkomen dat we uit de bocht vliegen. We kunnen op een gevaarlijke kruising staan en niet weten welke afslag te nemen. In een team kunnen we het gevoel hebben dat regels genegeerd worden, telkens iemand rechts inhaalt of de ander voorrang krijgt of neemt. Ook tegenliggers kunnen een behoorlijk obstakel vormen. Of heeft u het idee dat uzelf de spookrijder bent?

MIDDELHUIS & DE WIT ondersteunt de werkgever en de werknemer de juiste richting te bepalen en een doodlopende weg te voorkomen. Wij helpen u problemen te parkeren en met de juiste voorzorgsmaatregelen een veilige en verantwoorde route te bepalen. Wij zijn uw wegwijzer en leiden het in goede banen!

2021: Samen maken we de muziek!

thema_2021.jpg

Corona zet de toon, we zingen een toontje lager. Juist in deze tijd moeten we goed luisteren en betekenis halen uit wat we om ons heen horen. De uitdaging waar we vandaag de dag voor staan vraagt dat we voor de muziek uitlopen, de violen stemmen, het uitzingen en de dans ontspringen.

Conflicterende melodieën kunnen onrust veroorzaken. Is er sprake van een wanklank?  Slaat iemand een te hoge toon aan? Of dansen we naar iemands pijpen en kunnen we ergens naar fluiten?

MIDDELHUIS & DE WIT brengt muziek waar het nodig is met bewezen deugdelijke instrumenten. We treden op en vinden een passende melodie. Wij zijn uw muzikale opkikker! Maatwerk staat centraal, want ritme en klank kan op verschillende mensen een ander effect hebben. Samen componeren we de juiste muzieksoort om verbinding te maken en de juiste stemming te creëren……ook in 2021!

2022: Samen vinden we de balans

De coronapandemie verandert ons dagelijks leven ingrijpend. Het is essentieel om tijdig te anticiperen op de weerslag van dit alles.

Hoe staat het met uw vitaliteit, uw werkvermogen, de productiviteit en de balans tussen werk en privé?

Wat er nodig is om jezelf in balans te voelen is voor iedereen anders. In feite moet de focus liggen op dat wat energie geeft. Belangrijk is om een bepaalde vorm van onbalans niet als negatief te zien. We ontdekken, leren en groeien.

Een crisis als Corona kan het evenwicht en de stabiliteit van ons als mens en de werkorganisatie ernstig verstoren. Middelhuis & De Wit helpt u graag om de juiste richting te bepalen, de verbinding te herstellen en de balans te hervinden. In ieders belang…….

2023: Samen de ballen in de lucht houden

ballen-hoog-houden

Het is iedere dag weer een uitdaging om alle ballen in de lucht te houden in de verschillende rollen die we vervullen als partner, ouder, werknemer, werkgever, vriend of vriendin. Hoe meer rollen je vervult, hoe groter de kans dat je last hebt van rollenstress. Want je wilt iedereen tevreden houden.

Accepteren

Begin met accepteren dat het niet allemaal perfect kan én hoeft te zijn. Het is prima om een dag geen bal uit te voeren of een grens te stellen en de bal door te spelen.

To-dolijstje

Ook het opstellen van een to-dolijstje kan uitkomst bieden in drukke en hectische tijden. Het geeft ruimte in ons hoofd en het overzicht helpt om makkelijker zaken te prioriteren. Zo hoef je niet alle ballen in de lucht te houden, maar alleen de belangrijkste!

MIDDELHUIS & DE WIT kan helpen

En snap jij er geen bal meer van, zoek dan hulp. Gooi een balletje op bij iemand waar jij je vertrouwt bij voelt.  Ook MIDDELHUIS & DE WIT kan helpen voorkomen dat de ballast te groot en te zwaar wordt. In jouw belang en die van de werkgever hopen we een sneeuwbaleffect te voorkomen en  brengen samen de bal weer aan het rollen.

2024: Samen bouwen aan vertrouwen

vertrouwen

Vertrouwen

Eilandjescultuur, oud zeer, communicatieve en fysieke barrières zijn elementen die een constructieve samenwerking en een veilig werkklimaat in de weg kunnen staan binnen een werkorganisatie. Vaak ligt een gebrek aan vertrouwen daaraan ten grondslag. Vertrouwen wordt pas een thema als het geschonden wordt of onder druk komt te staan.

Goede voorbeeld geven

Werken aan vertrouwen is het geven van het goede voorbeeld en werken aan de juiste organisatieprocessen door het management en de leiding.

MIDDELHUIS & DE WIT geeft richting en sturing en adviseert de volgende stappen:

  1. Schep duidelijkheid door het definiëren van een missie, visie en heldere doelen;
  2. Zorg bij het inrichten van de organisatie voor duidelijke werkprocessen en een heldere verdeling van verantwoordelijkheden;
  3. Geef medewerkers oprechte aandacht, benut vaardigheden om helder te communiceren en lastige gesprekken te voeren, zodat medewerkers steun en ruimte ervaren.

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen betekent dat medewerkers ervaren dat de papieren goede voornemens van het management in daden worden omgezet en van boven af worden opgepakt. Vertrouwen is geen woord, maar een daad!

Hoe werkt een aanmelding?

  • U neemt contact met ons op
  • Er volgt een intakegesprek
  • Vervolgtraject bepalen / uitvoeren
  • Rapporteren