Wat doen wij?

Arbeidsgerichte ondersteuning

MIDDELHUIS & DE WIT B.V. biedt arbeidsgerichte ondersteuning aan medewerkers, in opdracht van werkgevers. Wij zijn snel inzetbaar en door de kleinschaligheid is het mogelijk te werken met vaste contactpersonen en dus herkenbaarheid voor uw organisatie.

Welzijn

Het ‘welzijn’ van de medewerker bevordert de kwaliteit en kwantiteit van productie of dienstverlening. Dit kan de organisatie zelf bewerkstelligen door bijvoorbeeld duidelijk beleid of inspirerende en participerend leiderschap.

Waar nodig bieden wij ondersteuning om dat welzijn positief te beïnvloeden of medemogelijk te maken. Wij kunnen ondersteuning bieden aan u als organisatie door middel van consulatie en advies waardoor u zelf, of u zelf met uw medewerker(s),  verder zaken op kunt pakken.

Herstel

Waar nodig kunt u, uw medewerker of uw team ondersteund worden waardoor prestaties en arbeid(sverhoudingen) verbeterd of hersteld worden.

Mogelijke trajecten

U kunt uw medewerker(s) ook verwijzen voor een  bedrijfsmaatschappelijk werk,- coaching,- of bemiddelingstraject. Daarnaast is er de mogelijkheid om uw thema of afdeling voor te bereiden of te verrijken door onderzoek en rapportage of een training in te zetten.

Korte lijntjes

Er vindt nauw overleg plaats met de opdrachtgever; leidinggevenden, management, HRM, en eventueel betrokken instanties zoals een Arbodienst en/of andere hulp,- dienstverlening.

Uitwisseling van informatie in dit kader vindt uiteraard plaats met oog voor de privacy van uw werknemer met openheid van zaken als uitgangspunt. Beiden belangen staan hierbij centraal!

Vertrouwenspersoon

Tot slot  kunt u ons ook inzetten als vertrouwenspersoon waarbij wij uw externe vertrouwenspersoon zijn voor medewerkers met meldingen en klachten over ongewenst gedrag.

Hoe werkt een aanmelding?

  • U neemt contact met ons op
  • Er volgt een intakegesprek
  • Vervolgtraject bepalen / uitvoeren
  • Rapporteren