Bemiddeling

Conflict op de werkvloer

Conflicten op de werkvloer

Op de werkvloer ontstaan meer dan eens meningsverschillen. Vaak hebben deze geen invloed op functioneren in werk.

Wanneer dit verschil in mening blijft bestaan kan een conflict ontstaan wat wel van invloed kan zijn op het functioneren van werknemer(s).

Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling is een interventie met twee of meer personen. Het heeft als doel een voor alle partijen acceptabele compromis sluiten.

Dit gebeurt door alle partijen het gezamenlijke belang, in plaats van individuele standpunten, centraal te stellen waardoor communicatie weer mogelijk is en een compromis gevonden kan worden.

De bemiddelaar legt afspraken schriftelijk vaak vast in een overeenkomst.

Conflict op de werkvloer oplossen