Bemiddeling

Conflicten op de werkvloer

Op de werkvloer ontstaan meer dan eens meningsverschillen. Vaak hebben deze geen invloed op functioneren in werk. Wanneer dit verschil in mening blijft bestaan kan een conflict ontstaan wat wel van invloed kan zijn op het functioneren van werknemer(s).

Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling is een interventie om twee of meer personen met als doel een voor alle partijen acceptabele compromis sluiten. Dit gebeurd door alle partijen naar het gezamenlijke belang en niet naar individuele standpunten centraal te stellen waardoor communicatie weer mogelijk is en een compromis gevonden kan worden. De bemiddelaar legt afspraken schriftelijk vast in een overeenkomst.