Traumaopvang

Ingrijpende gebeurtenis

Een (bedrijfs)ongeval, suïcide, overlijden of geweldsincident zijn ingrijpende gebeurtenissen. Het kan voor medewerkers een traumatische ervaring zijn. Adequate, professionele traumaopvang is dan geboden.

Trauma Opvang

Trauma opvang is snelle, deskundige en professionele hulpverlening voor u en/of uw medewerkers, direct na de ingrijpende gebeurtenis. Dat kan individueel of in groepsverband en bij voorkeur binnen 24 uur na de gebeurtenis.

Voorkomen

Snel de juiste begeleiding en de juiste nazorg is van belang voor medewerkers. Medewerkers worden geïnformeerd over mogelijke gevolgen, proces van verwerking en termijnen van herstel.  Waar nodig kan tijdig verwezen worden als extra ondersteuning gewenst is. De kans op (langdurige) uitval kan zo voorkomen worden.

Hoe werkt een aanmelding?

  • U neemt contact met ons op
  • Er volgt een intakegesprek
  • Vervolgtraject bepalen / uitvoeren
  • Rapporteren