Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenspersoon

MIDDELHUIS  & DE WIT kan als externe vertrouwenspersoon ingezet worden

De vertrouwenspersoon in het kort

Een vertrouwenspersoon (VP) is een vertrouwelijk aanspreekpunt voor iedereen* die een werkrelatie heeft met de organisatie. Iedereen in de organisatie kan dus bij een VP terecht om met de VP onder vier ogen over te spreken of te sparren. Dat werkt alleen als men ook gebruik van de VP durft te maken. Deze VP moet  binnen de organisatie daarom autonoom, vertrouwelijk en zorgvuldig kunnen functioneren.

*denk aan; medewerkers, freelancers, aannemers, bestuurders, vrijwilligers, stagiaires e.a.

 

Soorten vertrouwenspersoon

Er zijn twee soorten vertrouwenspersonen. Bij de ‘VP ongewenste omgangsvormen’ kunnen mensen terecht met zorgen of klachten die verband houden met psychosociale arbeidsbelasting zoals pesten, intimidatie, agressie & geweld en discriminatie (Arbo wet).

Een tweede soort VP is steeds meer in opkomst door de toename van klokkenluidersregelingen (wet Hvk \ wet Huis voor Klokkenluiders). Deze ‘VP integriteit’ speelt een rol bij vermoedens van onregelmatigheden, integriteitsschendingen of misstanden, en bij de preventie ervan.

 

Gecombineerde VP

Soms lopen ongewenste omgangsvormen en integriteit door elkaar. Dat maakt het soms moeilijk of zelfs onmogelijk om een duidelijk onderscheid te maken wat bij welke VP besproken dient te worden. Eén deskundig loket waarin zowel ongewenste omgangsvormen als integriteitskwesties besproken kunnen worden is laagdrempeliger en effectiever. Om die reden biedt MIDDELHUIS & DE WIT een gecombineerde VP (omgangsvormen én integriteitsschendingen) aan.

 

De taken

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan uit:

  1. Het bieden van eerste opvang, begeleiding en ondersteuning
  2. Het geven van voorlichting binnen de organisatie
  3. Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van een advies aan het management

Hoe werkt een aanmelding?

  • U neemt contact met ons op
  • Er volgt een intakegesprek
  • Vervolgtraject bepalen / uitvoeren
  • Rapporteren

Onze vertrouwenspersonen

Annette de Wit

06 - 511 752 27
a.dewit@mwago.nl

Beschikbaar:
ma t/m do

Chiara Middelhuis

06 - 309 947 69
c.middelhuis@mwago.nl

Beschikbaar:
di t/m vr

Bettina Slager

06 - 10 16 17 19
b.slager@mwago.nl

Beschikbaar:
ma (middag), di, do (middag), vr

Rian Vereecken

06 - 83 87 86 19
r.vereecken@mwago.nl

Beschikbaar:
ma t/m do