Vertrouwenspersoon

Bescherming psychosociale arbeidsbelasting

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Waarvoor kunt u bij een vertrouwenspersoon terecht?

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

De Taken

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben
 • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
 • het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures
 • het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming
 • het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator
 • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
 • het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag
 • het registreren van gevallen van ongewenst gedrag

Hoe werkt een aanmelding?

 • U neemt contact met ons op
 • Er volgt een intakegesprek
 • Vervolgtraject bepalen / uitvoeren
 • Rapporteren

Onze vertrouwenspersonen

Annette de Wit

06 - 511 752 27
a.dewit@mwago.nl

Beschikbaar:
ma t/m do

Chiara Middelhuis

06 - 309 947 69
c.middelhuis@mwago.nl

Beschikbaar:
di t/m vr

Bettina Slager

06 - 10 16 17 19
b.slager@mwago.nl

Beschikbaar:
ma (middag), di, do (middag), vr

Rian Vereecken

06 - 83 87 86 19
r.vereecken@mwago.nl

Beschikbaar:
ma t/m do