Werkwijze

Aanmelding

De samenwerking start altijd met een aanmelding waarbij het in kaart brengen van de (hulp) vraag van uw organisatie het eerste uitgangspunt is daar u onze klant bent. Afhankelijk van de hulpvraag zal een dienst (zie wat doen wij) ingezet worden.

Intakegesprek

Bij een individueel traject zal een intakegesprek volgen waarna de hulpvraag van uw organisatie, uw werknemer, de visie van MIDDELHUIS & DE WIT en een mogelijk plan van aanpak opgesteld worden. Dit plan van aanpak wordt aan u voorgelegd en met u besproken, waarna gekozen kan worden het plan van aanpak al dan niet uit te voeren.

Het 5-gesprekken model

Wij werken aan de hand van het 5-gesprekken model waarbij een oplossingsgerichte aanpak centraal staat.

Vertrouwenspersoon

Wanneer wij als vertrouwenspersoon ingezet worden sluiten wij aan bij het bestaande sociale beleid van uw  organisatie. De houding van de vertrouwenspersoon is gericht op belangenbehartiging van degene die een klacht heeft. De vertrouwenspersoon heeft als uitgangspunt het intimiderende gedrag te beëindigen. U zult hierover in een jaarverslag inhoudelijk, maar geanonimiseerd, geïnformeerd worden en dit zal centraal staan in het jaargesprek.

Persoonlijk dossier

Wij maken een persoonlijk dossier aan, waarbij alle werkzaamheden conform het plan van aanpak geregistreerd worden.

Hoe werkt een aanmelding?

  • U neemt contact met ons op
  • Er volgt een intakegesprek
  • Vervolgtraject bepalen / uitvoeren
  • Rapporteren