Bedrijfsmaatschappelijk werk

Persoonlijk functioneren verbeteren

Door de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werker verbetert het persoonlijk functioneren van uw medewerker(s) en wordt hun inzetbaarheid vergroot. Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt door ervaren HBO+ opgeleide bedrijfsmaatschappelijk werkers uitgevoerd. Bedrijfsmaatschappelijk werk kan zowel preventief als ad hoc ingezet worden en zal doorverwezen worden waar nodig/ mogelijk.

Verkorten van verzuim

De gesprekken hebben als uitgangspunt functioneren te verbeteren en/of verzuim te voorkomen of te verkorten. Dat doen we door de eigen kracht van de medewerker aan te spreken waardoor deze zelf een oplossing kan realiseren. Met u als organisatie zal overleg en afstemming plaatsvinden zodat proces en resultaten centraal blijven staan.

BMW ruim inzetbaar

BMW kan ook in een voorwaardelijk kader, bijvoorbeeld als onderdeel van een functioneringstraject of als onderdeel van het plan van aanpak van de wet poortwachter, ingezet worden.

Hoe werkt een aanmelding?

  • U neemt contact met ons op
  • Er volgt een intakegesprek
  • Vervolgtraject bepalen / uitvoeren
  • Rapporteren