Consultatie en advies

Stap in de goede richting

In een of meerdere gesprekken bespreekt u de werkproblemen en/of nieuwe ontwikkelingen in het werk. MIDDELHUIS & DE WIT functioneert hierbij als uw klankbord ('sparren'). Door te luisteren, samen te vatten en op het juiste moment kritisch dóór te vragen, kan de manager / leidinggevende zijn eigen oordeel aanscherpen, conclusies te trekken en stappen in de goede richting te zetten.

Concreet advies

Waar nodig of gewenst brengen wij onze expertise en ervaringen in, wordt er een concreet advies of verwijzen naar andere deskundigen of  bronnen geformuleerd. U kunt ook denken aan collegiale consultatie.

Hoe werkt een aanmelding?

  • U neemt contact met ons op
  • Er volgt een intakegesprek
  • Vervolgtraject bepalen / uitvoeren
  • Rapporteren