Verwijzing

Kortdurende ondersteuning

MIDDELHUIS & DE WIT is gericht op kortdurende ondersteuning. Wanneer bij consultatie blijkt dat er mogelijk sprake kan zijn van langdurige, intensieve of specialistische hulpverlening zijn wij van mening dat niet de werkgever, maar de werknemer actie dient te ondernemen. Wij kunnen dan verwijzen naar mogelijkheden van overige hulpverlening voor de werknemer.

Verwijzing na intakegesprek

Ook na een intakegesprek kan blijken dat de werknemer verwezen dient te worden omdat kortdurende hulpverlening slecht een tijdelijke of zeer beperkte invloed zal hebben op verbeteren van functioneren van de werknemer. Wij zullen met u als organisatie over in gesprek gaan.

Welke vorm past het beste?

Wanneer bij aanmelding twijfel is of er sprake zal zijn van langdurige, intensieve of specialistische hulpverlening kan alsnog gekozen worden voor een intakegesprek om vast te stellen welke verwijzing het beste past bij de hulpvraag van de organisatie én de werknemer.

Hoe werkt een aanmelding?

  • U neemt contact met ons op
  • Er volgt een intakegesprek
  • Vervolgtraject bepalen / uitvoeren
  • Rapporteren