Coaching

Wat is coaching?

Coaching is een individueel traject, bedoeld om vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen en/of bij te sturen. Coaching gebeurt door persoonsgerichte feedback en door de deelnemer in zijn eigen spiegel te laten kijken. Zo krijgt hij greep op zijn eigen leven en komt hij meer in de rol van regisseur in plaats van toeschouwer.

De gesprekken

Tijdens de gesprekken maken we soms ook gebruik van het naspelen van bepaalde situaties, het invullen van vragenlijsten, tests of persoonsgerichte oefeningen. Na iedere afspraak krijgt de deelnemer opdrachten mee om verder te oefenen of om uit te werken. De resultaten koppelt hij het volgende gesprek terug en waar nodig gaan we verder ‘fijnslijpen’.

Prikkelen

Coaching betekent vooral de juiste vragen stellen die de deelnemer prikkelen tot zelfonderzoek. In principe kan iedere medewerker van de directie tot de uitvoerend medewerker in aanmerking komen voor coaching. Het is wel belangrijk dat de deelnemer  gemotiveerd en bereid is naar zichzelf te kijken.

Hoe werkt een aanmelding?

  • U neemt contact met ons op
  • Er volgt een intakegesprek
  • Vervolgtraject bepalen / uitvoeren
  • Rapporteren